กิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัล “อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ”

ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565

ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุ พร้อมด้วยนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวกนกรัตน์ สุขทอง ครู ร่วมกับทีมอำเภอเชียงกลาง ซึ่งนำโดยนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง นายชูชีพ ปัญญานะ สาธารณสุขเชียงกลาง นางสาวพัชสิณี อินทีวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงกลาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัล “อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ระดับประเทศ” 28 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 


 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 16:34:12)