ร่วมแสดงบนเวที เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมแสดงบนเวที เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ณ อิมแฟค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ฝึกซ้อมการแสดงโดยนางสาวสุรีย์พร อินไชย นางสาวกนกรัตน์ สุขทอง ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการแสดงโดย ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 16:37:59)