ร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำ เอดส์ เพศศึกษา ก๋วยสลากจังหวัดน่าน

นางจิราภา อินสองใจ และนายณัฐพงษ์ อายุยืน ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นำนักเรียนแกนนำฯ ร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำ เอดส์ เพศศึกษา ก๋วยสลากจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนศรีนครน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 16:40:00)