นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับรางวัล “เยาวสตรีไทยดีเด่น”

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับรางวัล “เยาวสตรีไทยดีเด่น”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาน่าน นำนางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับรางวัล “เยาวสตรีไทยดีเด่น” และทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 16:54:31)