อบรมการใช้งานโปรแกรม School Health HERO ให้กับครูที่ปรึกษา

 นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับมอบหมายจาก ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ให้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม School Health HERO ให้กับครูที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพจิตนักเรียนวิถีใหม่ เพื่อดูแล ส่งเสริม เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้านสุขภาพจิต รวมทั้งการเรียนรู้พัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตนักเรียนที่เป็นประโยชน์ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:02:52)