ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC

ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC ตามกระบวนการพัฒนา และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ณ โรงแรมบ้านน้ำรีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และโรงเรียนเชียงของวิทยาคม วันที่ 9-12 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:13:18)