นักเรียนร่วมแข่งขัน E-Sport

นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นำนักเรียนร่วมแข่งขัน E-Sport ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วันที่ 18 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:14:58)