จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน และกระตุ้นให้สนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ในการนี้ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ด้วย วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:17:25)