ประชุมปฏิบัติการ พัฒนานิทรรศการแลกเปลี่ยน 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต

ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมเป็นคณะดำเนินงานถอดบทเรียนและออกแบบงานวิจัย ในการประชุมปฏิบัติการ พัฒนานิทรรศการแลกเปลี่ยน 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต ในรูปแบบผสมผสาน Versual Reality (VR) and Metaverse โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:19:42)