นักเรียนร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

นายศิลป์ชัย จิตตรง และนายนนท์พันธ์ รัตนชาติภาคิณ ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับมอบหมายจาก ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ให้นำนักเรียนร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:20:55)