ร่วมนำเสนอนิทรรศการ ในกิจกรรมประเมินสัมฤทธิ์ผลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกนกรัตน์ สุขทอง ครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมนำเสนอนิทรรศการ ในกิจกรรมประเมินสัมฤทธิ์ผลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2565

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:22:01)