การแข่งขันการนำเสนอโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

นายเอกภักดิ์ แสงสุข ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการแข่งขันการนำเสนอโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน วันที่ 25 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:23:14)