นักเรียนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อ “น่านหนึ่งเดียว”

นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นำนักเรียนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อ “น่านหนึ่งเดียว” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน วันที่ 27 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:26:20)