โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมงานชุมนุมลูกเสือต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

ตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมงานชุมนุมลูกเสือต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดย ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนายนนทพัทธ์ รัตนชาติภาคิน และนายอดิศักดิ์ สิทธิยศ ครู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-31 09:17:02)