พ่นหมอกควันกำจัดยุง

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ให้เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน และคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-31 16:44:12)