อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูและบุคลากรทางการศึกษา"

วันที่ 27 สิงหาคม 2565

คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูและบุคลากรทางการศึกษา" ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-31 16:45:12)