โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมโครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมไชยช้างค้ำ โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-31 16:47:04)