นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.น่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมนักเรียน

วันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวสุรีพร คำรังษี นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.น่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมนักเรียน โดยเครื่องมือ แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน The Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ ด้วยวิธี Group Supportive โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-05 19:15:43)