เข้าร่วมโครงการ ละอ่อนน่าน เรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่ 2

วันที่ 2 กันยายน 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมโครงการ “ละอ่อนน่าน เรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่ 2 โดยเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-19 16:40:43)