นำเสนอผลงานและเสริมพลังแกนนำเยาวชนก๋วยสลาก

วันที่ 3 กันยายน 2565 นางจิราภา อินสองใจครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมนำนักเรียนนำเสนอผลงานและเสริมพลังแกนนำเยาวชนก๋วยสลาก จังหวัดน่าน การพัฒนานักเรียนมีหลายมิติ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หนังสั้น "เยาวชนไทย สร้างอนาคตด้วยความคิด ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคเอดส์" 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-19 16:41:28)