อบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 4-6 กันยายน 2565 ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และคู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-19 16:44:42)