อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.)

วันที่ 6 กันยายน 2565

นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายคนอง ฤทัยรัตน์ และนายอนุวัฒน์ สลีอ่อน ปราชญ์ท้องถิ่น ร่วมประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-19 16:45:28)