นักเรียนเข้าร่วมเวทีประลองปัญญา Eduthon

วันที่ 9-10 กันยายน 2565 ครูจิราภา อินสองใจและนายอดิศักดิ์  สิทธิยศ ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมเวทีประลองปัญญา Eduthon ของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา "พัฒนาเมืองน่าน น่าอยู่ในอนาคต"

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-19 16:46:50)