นักเรียนแกนนำร่วมกิจกรรมค่าย “พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน”

วันที่ 4-7 กันยายน 2565นางสาวสุรีย์พร อินไชย และนางสาวรัตนาภรณ์ เรือนคำ ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นำนักเรียนแกนนำร่วมกิจกรรมค่าย “พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-28 15:58:37)