“การจัดการเรียนรู้ Active Learning และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21”

 

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม “การจัดการเรียนรู้ Active Learning และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21”ในการนี้นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้เข้าร่วมการอบรมฯ ด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-28 16:00:33)