ร่วมการประชุมแนวทางการจัดสอบ O-Net

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดสอบ O-Net ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-28 16:01:35)