รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรชมเชย รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมอบโดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-28 16:02:36)