รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

 

วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยนางโสภา ชวนวัน รองผอ.สพม.น่าน เป็นประธานในการประเมินฯ และคณะกรรมการ ได้แก่ นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายไชยยศ คำสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.น่าน 1 นางสาวกัณฐมณี ปาคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.น่าน และนางสาวราตรี อินทิวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.น่าน ในการนี้ นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง ได้มอบหมายให้นายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงกลาง เป็นผู้แทนนายอำเภอให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการรับการประเมินดังกล่าวร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน ได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-28 16:09:09)