ร่วมงานบุญกฐินวัดกลาง

วันที่ 16 ตุลาคม 2565   ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมและคณะครูนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมงานบุญกฐินวัดกลาง ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินแบบล้านนา และจัดทำโรงทาน ณ วัดกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-10-20 22:29:33)