ให้ความรู้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ก่อนสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 พระครูประทีปนันทธรรม เจ้าอาวาสวัดพร้าว เจ้าคณะตำบลพระธาตุ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยพระครูเกษมมัชฌิมานันท์ เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอธิการสินชัย รตนโชโต เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว พระอธิการสุทธิภัทร กตสาโร เจ้าอาวาสวัดสร้อยพร้าว และภิกษุสามเณรในตำบลพระธาตุ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้อบรมธรรมศึกษา ให้ความรู้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ก่อนสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-10-31 12:54:26)