นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศิษยาร่วมใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-11-04 08:01:38)