โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-11-09 13:05:40)