โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-11-09 13:07:43)