ติดตามและประเมินโรงเรียน อย.น้อย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 งานอนามัยโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียน อย.น้อย ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัย จากเภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-11 09:34:35)