ฟ้อนต้อนรับคณะกฐินกรุงเทพฯ - น่าน ณ วัดดอนแก้ว

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ฟ้อนต้อนรับคณะกฐินกรุงเทพฯ - น่าน ณ วัดดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-14 13:35:15)