การศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วยคณะครูได้ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล และงานสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อนำไปขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมต่อไป

 


 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-17 00:21:44)