ร่วมงานกฐินวัดพร้าว วัดสร้อยพร้าว และวัดห้วยเลื่อน

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

 ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมงานกฐินวัดพร้าว วัดสร้อยพร้าว และวัดห้วยเลื่อน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-18 15:07:13)