ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรม และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565  ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรม และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-19 10:21:21)