“วิถีข้าววิถีพอเพียง”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นักเรียน และคณะครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เกี่ยวข้าว ในกิจกรรม “วิถีข้าววิถีพอเพียง”

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-22 13:14:33)