ร่วมสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี - ชั้นเอก ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี - ชั้นเอก ประจำปี 2565

สถานที่สอบ ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในการนี้ คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุมสอบ และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมสอบนักธรรมชั้นตรีด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-23 23:00:13)