รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

????นางสาวกันย์สินี วงษา นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-28 23:35:57)