การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจําปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

???? นักเรียน และคณะครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจําปีการศึกษา 2565

????ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-29 22:01:31)