ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565

???? ดร.ณัฐชยา เม็นไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะทำงานลงพื้นที่ถอดบทเรียนกิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนเมืองยาววิทยา โรงเรียนเสริมงามวิทยา และได้เยี่ยมชมโครงการอารยเกษตร โรงเรียนบ้านอ้อน และโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ในการนี้ ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.น่าน เป็นคณะทำงานดังกล่าว

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-12-01 22:14:42)