เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอนแก้ว

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

นายเอกภักดิ์ แสงสุข และนางสาวกนกรัตน์ สุขทอง ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นำนักเรียนร่วมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-12-06 09:54:38)