การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 4 ธันวาคม 2565

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนประจำพักนอน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-12-07 23:21:42)