ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวการพัฒนาการศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัย Shanghai Ocean University 上海海洋大学 ประเทศจีน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

➡️ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวการพัฒนาการศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัย Shanghai Ocean University 上海海洋大学 ประเทศจีน เพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนานักเรียนด้านภาษาจีน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-12-20 22:16:07)