ร่วมแข่งขัน Scout Cover Dance

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

➡️ นักเรียนตัวแทนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมแข่งขัน Scout Cover Dance ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองทั้งสองระดับชั้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-12-20 22:16:48)