โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค ในการเข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค ในการเข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เรื่อง ละอ่อนนาน้อยฮักโลก ประจำปี 2565 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนนาน้อย (2022-12-21 14:48:45)