นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนนาน้อย (2022-12-21 14:58:42)