นักเรียนโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลแข่งขันวาดภาพ งานเทศกาลโลกของกว่างและของดีเมืองปัว

นักเรียนโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพ งานเทศกาลโลกของกว่างและของดีเมืองปัว ณ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนนาน้อย (2022-12-21 15:00:07)